Satstyper

Hvad består et arrangement af?

Analyse af eksempler

pil

Node mod node, stort set

2-stemmer

Pil

2 stemmer med bas

Pil

Let imitation (Se KANON først)

Pil

Melodi med akkompagnement

Mel. med bas og akkomp.

Pil

Melodi i bas

Kanon

Streng KANON

Pil

Modstemmer

Overstemme / i tenor eller bas

Hvad det kan ende med

med brug af ovenstående

Pil

Instrumentation

Instrumentkendskab

Pil

Instrumentation af flerst. sats

Pil

Instrumentation af klaversats

4- og 5-klangsmusik

Koral og Jazz-koral

3 og 4 stemmer med rytme

 

Om download og brug af

Scorch

Pil

Tilbage til

DM

Under opbygning.

Opdateret 25.april 2008

Arrangement og instrumentation

Et lille kursus i arrangements-teknikker, nyttige for musiklærere og andre.

 

Forudsætninger:

  1. Teoretisk ballast en fordel,
  2. men vigtigere er det at bruge sit gehør.
  3. Et nodskrivningsprogram er nyttigt, så øret kan kontrollere nodebilledet
Læs mere her

Teorien bag kurset er:

... Enhver person har hørt musik hele livet, og ligesom man kan lære et sprogs grammatik pr gehør ved at være vokset op med det, så findes der et forråd af musikkens grammatik (regler / teori / personlig smag) mere eller mindre bevidst imellem ørerne.

... Specielt i vor tid, hvor utallige musikformer fylder dagligdagen, vil det være uoverkommeligt (for de fleste) at gennemgå svundne tiders strenge teori (hvor alt er næsten forbudt).

... I stedet kan man bruge nodeprogrammer til at kontrollere de skrevne noder med øret, og derigennem gradvis erkende de regler, der svarer til den lyd man ønsker.

... Dette bør naturligvis suppleres med vejledning, for hvorfor opfinde fortidens erfaringer selv? (Kurset kan muligvis senere følges op af retning af opgaver via internettet)

... Opgaverne følges ikke af mange regler, derimod demonstrerer "løsningerne" mange muligheder der gerne skulle appellere til fantasi, analyse og skrivelyst.

Denne knap Scorch er på de fleste sider. Et tryk åbner et nyt vindue med SCORCH der afspiller en Sibelius-fil, så du kan høre musikken og downloade den.

Venlig hilsen

Arne Dich, Docent

Projektet er FOKU fra

DJM