Pil_venstre

Tilbage

Hvorfor bør en musik-pædagog kunne arrangere:

 

 

                      Vi lever i en tid hvor stadig færre spiller klassisk musik, og endnu færre spiller instrumenter som f.eks. obo og fagot. Derfor hviler der et stort ansvar på musikpædagogen.

                      Mange børn går til spil. Hvis man skal holde deres interesse fangen, er det ikke nok at møde læreren 22½ minut om ugen. Der hører mere til. Både sammenspil og også et socialt liv omkring dette. Ligesom i sportsklubber og pigegarder.

                      Derfor må læreren kunne etablere sammenspil både for sit eget instrument og for de børn og unge, hvis færdigheder er nogenlunde på samme niveau – eller forskellige niveauer. Og så er der altid noget der skal skrives om, forenkles eller give større udfordring.

                      Det samme gælder for de lidt ældre aldersklasser, på ungdomsskoler og gymnasier, og for øvrigt overalt i amatørlivet og såmænd også på konservatorierne. Den tid er forbi, hvor man kunne nøjes med de kendte ensembletyper fra gamle dage, ja selv den store mængde udgivelser til alle mulige formål rækker aldrig helt til. Og der vil altid opstå behov at kunne spille en bestemt melodi.

                      Derfor dette lille kursus i arrangement, instrumentation og transskription

Forudsætninger:

Teorien bag kurset er:

                     Enhver person har hørt musik hele livet, og ligesom man kan lære et sprogs grammatik pr gehør ved at være vokset op med det, så har enhver et forråd af musikkens grammatik (regler / teori / smag) mere eller mindre bevidst imellem ørerne.

                     I vor tid, hvor utallige musikformer fylder dagligdagen, vil det være problematisk (for de fleste) at skulle gennemgå svundne tiders strenge teori (knyttet til specifikke stilperioder og så tynget af regler, at næsten alt er forbudt).  I stedet bør man gå i gang, bruge et nodeprogram til at kontrollere de skrevne noder med øret og vælge det, man synes lyder rigtigt i sammenhængen. Og så analysere det og finde ud af, hvorfor det lyder godt.

                     Dette bør naturligvis suppleres med vejledning, for hvorfor opfinde fortidens erfaringer selv? Der findes arrangements-principper, der er alment gældende i alle stilarter. Disse præsenteres ikke på en gang i kurset, men dukker op undervejs. Specielt er det vigtigt at vide lidt om de instrumenter, man skriver for.

                      Så opgaverne ledsages ikke af mange regler, derimod demonstrerer "løsningerne" mange muligheder der gerne skulle appellere til fantasi, analyse og skrivelyst. (Kurset kan muligvis senere følges op af retning af opgaver via Internettet)

De almindeligste elementer i et musikstykke:

Og intet fungerer, hvis der ikke er taget hensyn til instrumenternes muligheder og klang, og indenfor pædagogens område også musikernes niveau og kunnen.

 

Kursets indhold:

Satstyper

Teknikker

Harmonisering

Særlige øvelser

Hvad du bør gøre. Gode råd

Pil_venstre

Tilbage